لیدر اصلاحات خاتمی یا موسوی

شنیده شده است اخیراً جلسه‌ای با حضور (موسوی خوئینی ) مرد خاکستری اصلاحات و سید محمد خاتمی پیرامون موضوع تشکیل حزب از سوی میرحسین موسوی تشکیل شده است. در این جلسه (موسوی خوئینی) مرد خاکستری اصلاحات مخالف تشکیل حزب از سوی موسوی بوده است و می‌گوید: با این حرکت و تشکیل حزب از سوی موسوی ما با دست خودمان میرحسین را لیدر اصلاحات می‌کنیم، در صورتی که ما اصلاً خواهان چنین موضوعی نیستیم. از سوی دیگر سید محمد خاتمی که موافق تشکیل حزب از جانب میرحسین بود نیز گفت: البته این طور که آقای (خوئینی) می‌‌فرمایند نیست. مهندس موسوی اگر حزب تشکیل دهد باید هم عرض دیگر احزاب اصلاح طلب حرکت کند. از سوی دیگر اگر نگذاریم میرحسین حزب تشکیل دهد وی خود را فردی فراحزبی نشان می‌دهد که در هیچ تشکل سیاسی نمی‌گنجد و این خطر بیشتری برای ما دارد چون آنگاه ما باید دنبال موسوی به عنوان لیدر اصلاحات بدویم.

/ 0 نظر / 25 بازدید