گلدکوئیست انتخاباتی

در جریان بازجویی از برخی اعضای رسانه‌ای ستاد میرحسین موسوی ابعاد جدیدی از فعالیت گسترده و گلدکوئیستی آنها افشا شد.

جوان نوشت: بیش از 30 هزار پست الکترونیک سازماندهی شده بود که همگی این ایمیل‌ها در ارتباط مستقیم با یک مسؤول رسانه‌ای ستاد موسوی بودند. از سوی دیگر مشخص شده که بیش از 82 «دومین» (Domain) برای پایگاه اینترنتی قلم نیوز ثبت شده بود که در صورتی هر گونه احتمال از جمله هک و یا فیلتر شدن با اسامی جدید این سایت بر روی اینترنت حضور داشته باشد.

گفتنی است ایمیل‌های مذکور از طریق شبکه هرمی در نظر گرفته شده تا 3 میلیون پست الکترونیک را پشتیبانی می‌کرده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید