قصه های خوب برای بچه های خوب

یادداشت محمدرضا سرشار درسوگ مهدی آذریزدی:

رهبرانقلاب ضمن تعریف از آثار مهدی آذریزدی فرمودند که در دوران قبل از انقلاب بعضی از مجلدات "قصه های خوب برای بچه های خوب" را برای مطالعات فرزندانشان می خریده اند.

/ 0 نظر / 16 بازدید