مرکز ثقل در ایران

گری سیک در سایت شخصی خود نوشته بود:

هر ماشین نظامی، یک مرکز ثقل دارد‏.‏ چنانچه درصدد به حداقل رساندن خسارات و کوتاه کردن جنگ باشید، این (مرکز ثقل)، هدف و محور خواهد بود‏.‏ همانگونه که مطلع هستیم، در ماه‌های آخر جنگ جهانی دوم، استدلال شماری از استراتژیست‌های امریکایی این بود که امپراطور مرکز ثقل، ژاپن است. با تحت فشار قرار دادن وی، دولت نظامی نیز سقوط خواهد کرد‏.‏ برخی بر این استدلال هستند که این، منطق نهفته در پس استفاده از یک بمب بود‏.‏ مرکز ثقل در ایران چیست؟ مایلم که بگویم آن (مرکز ثقل)، در تمایز بین حوزه‌ها و قلمروهای مذهبی و غیرمذهبی قرار دارد‏.‏ به قدر کافی به این نقطه فشار وارد آورید و سپاه پاسداران و بسیج را به طور مؤثر و کارا از میدان خارج کنید.‏ تا این اتفاق رخ ندهد، هیچ‌یک از تلاش‌ها نتیجه نمی‌دهد

/ 1 نظر / 18 بازدید
عماد

lxمئنی بنظرت دانستن حق مردم هستش؟من که فک می کنم کلا تو هم رزمات معتقدید یا مردم نفهمن یا اگه خواستن بفهم انقدر می زنیم تو سرشون که جرعت نکنن بفهمن حداقل تو گفتار صادق باشید