........

در مهلکه آتش سوزی عظیمی که در یکی از بازارهای یزد که حتی نرده های فلزی محافظ مقابل مغازه از شدت حرارت خم شده بودند به یک کتاب قران آسیبی وارد نشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید