کشف استودیوی BBC

ویژه

پس از بازرسی مکان اصلی ستاد جنگ و عملیات روانی میر حسین موسوی با مدیریت "محسن امین زاده"_ از اعضای حزب مشارکت واقع در برج 10 طبقه ای در قیطریه که متعلق به آقازاده معروف" مهدی هاشمی" می باشد_ استودیوی برنامه های بی بی سی فارسی در تهران کشف شد.لازم به ذکر است سر دبیر شبکه تلویزیونی فوق که با مصوبه مستقیم مجلس انگلیس آغاز به کار کرده "علی اصغر رمضان پور" معاون وقت فرهنگی مهاجرانی وزیر دولت خاتمی می باشد.

/ 0 نظر / 20 بازدید