انقلاب مخملی

آیت الله سید احمد خاتمی:

مقام معظم رهبری از به ثمر رسیدن انقلاب مخملی جلوگیری کرد.

/ 2 نظر / 25 بازدید
کامی

چطور از انقلاب مخملی جلوگیری کرد حتما رفت به امام زمان گفت بیا کمکمون کن هاهاها... واقعا شما چقدر مضحکین

کامی

چطور از انقلاب مخملی جلوگیری کرد حتما رفت به امام زمان گفت بیا کمکمون کن هاهاها... واقعا شما چقدر مضحکین