ویژه

اخیرا در جلسه ای با حضور برخی ار اعضای برجسته جریان اصلاحات مطرح شد:

باید شهردار تهران در دور آینده اصلاح طلب باشد و با توجه به رای خوب میر حسین موسوی در تهران و پتانسیل خوبی که در تهران داریم به راحتی میتوانیم شورای شهر را تصاحب کنیم و بعد از شهرداری نوبت مجلس است!

/ 1 نظر / 18 بازدید
حسین

من جای شما بودم این وظیفه را به صدا و سیما محول می کردم حیفت به وقت و چشم و انرژی و هزینه نمی آید وبلاگ درست کرده ای اراجیفی را که اینهمه رسانه انحصاری آن هم هر کدام به روایتی (و نه هماهنگ و یکصدا) می گویند را تکرار کنی؟