20 درصد مردم اروپا تا سال 2050 مسلمان می شوند.

به گزارش فارس، روزنامه انگلیسی "دیلی تلگراف " در گزارشی نوشت که تا سال 2050 حدود 20 درصد جمعیت اتحادیه اروپا را مسلمانان تشکیل خواهند داد.

این روزنامه انگلیسی در نقشه‌ای از اتحادیه اروپا ترکیب جمعیت مسلمانان در کشورهای مختلف اروپا را ارائه کرده است.

تعداد مسلمانان در اروپا طی 30 سال گذشته دو برابر شده است و انتظار می‌رود تا سال 2015 این تعداد نیز بار دیگر دو برابر شوند.

هم اکنون در "بروکسل " پایتخت بلژیک هفت نام "محمد "، "آدم "، "ایوب "، "مهدی " "ریان "، " امین " و " حمزه " در بین بیشترین اسم‌هایی هستند که برای پسران انتخاب می‌شود.

/ 0 نظر / 33 بازدید