بذر تردید در دل مردم!

هاشمی: در اواخر دوره انتخابات در اثر تبلیغات نادرست یا اقدام نادرست صدا و سیما بذر تردید در دل مردم پدید آمد.

 هاشمی در خطبه دوم نماز جمعه :

همه باید به قانون قانع باشیم.

از فرصت داده شده برای شورای نگهبان استفاده خوبی نشد.

 بدعت در نماز جمعه تهران:

بخشهایی از خطبه نماز جمعه توسط هاشمی ، با سوت و کف حامیان موسوی مورد تشویق قرا رگرفت .

در نماز جمعه امروز تعداد قابل توجهی از مردم ،نماز را به امامت هاشمی نخواندند.

حدود ۴٠ زن با چادرهای سبز در نماز جمعه تهران حضور داشتند.

برخی طرفداران موسوی نماز را به امامت هاشمی اقامه نکردند و فقط تماشاچی نمازگزارن بودند.

عدم حضور روسای قوای سه گانه در نماز جمعه:

در نماز جمعه تهران چهره هایی هم چون امامی کاشانی، ناطق نوری ،مهدی کروبی، حسن روحانی، علی فلاحیان، مجید انصاری، محسن رضایی ،میرحسین موسوی، محمد هاشمی، علیخانی، میر محمدی، باهنر، مرتضوی و علی رازینی حضور داشتند.

غایب بزرگ این هفته

عدم حضور سید محمد خاتمی در نماز جمعه تهران باعث شکایت حامیان موسوی شده بود. آنها گفتند که چرا خاتمی باید در برهه های حساس جا خالی دهد.

گرمای حدود ۴٠ درجه باعث شد که برخی از حامیان موسوی قبل از اذان ظهر محل نماز جمعه را ترک کنند.

حامیان هاشمی:!

هنگامی که مجری نماز جمعه از هاشمی رفسنجانی برای ایراد خطبه های نماز جمعه دعوت کرد برخی افراد سوت و کف و شعارهای "هاشمی هاشمی حمایتت میکنیم" و " هاشمی  هاشمی سکوت کنی خائنی " سر میدادند.