سردار جعفری:

ولایت فقیه محور پاسداری از آرمانها و دستاوردهای انقلاب است.