آیت الله سید احمد خاتمی:

مقام معظم رهبری از به ثمر رسیدن انقلاب مخملی جلوگیری کرد.