حجت الاسلام صدیقی :

هاشمی در نماز جمعه با خنثی کردن توطئه ها در راستای ارزشهای انقلاب سخن بگوید.