یک کارشناس سیاسی:

آزادی دیپلماتهای ربوده شده ایران در عراق نشانگر عقب نشینی آمریکا از سیاستهای خود درقبال ایران و عراق می باشد.