مسعود رجوی ضمن تقدیر و تشکر از منتظری خواستار "افشاگری او علیه نظام جمهوری اسلامی ایران"، قبل از رسیدن "اجل وی" شد.

سرکرده گروهک تروریستی مجاهدین خلق در این بیانیه منتظری را فردی دانست که "بالاترین سرمایه دنیوی و اخروی اش در پیشگاه "خلق" ، "عزل وی از سوی (امام) خمینی (ره)" است.

رجوی همچنین ابراز امیدواری کرده که منتظری"افشاگری هایش" را ادامه دهد و برای تدوام آن ترس از احمدی نژاد را کنار بگذارد و دِین خود را به "اسلام" ادا کند.