شنیده شده که (محمد خاتمی ) مرد خاکستری اصلاحات به شدت از هاشمی رفسنجانی عصبانی است. (محمد خاتمی) اخیراً در جلسه‌ای به شدت از سکوت هاشمی و عدم موضع‌گیری صریح او انتقاد کرده است. وی گفته است: «من از اول هم گفتم نباید به آقای هاشمی اتکا کرد. ایشان فقط به مصلحت خودش فکر می‌کند. آقای هاشمی در شروع کار قرار بود تا آخر با ما بیاید ولی الان عقب کشیده و حرف‌های دوپهلو می‌زند. ما الان احتیاجی به حرف‌های دو‌پهلو نداریم. ایشان به جای اینکه در وسط میدان باشد عافیت‌طلبی و مصلحت را پیشه کرده است.» وی افزوده است: «آقای هاشمی به میرحسین موسوی تأکید کرد که من تا آخر پشت شما هستم اما الان عقب نشسته‌اند و یکی به میخ می‌زنند و یکی به نعل. از اول هم مقصر آقای «خ» بود که ما را به ایشان پیوند داد و باز ما را دچار اشتباه کرد.»