در پی انتقاد صریح آیت الله استادی ، امام جمعه موقت قم از برپایی راهپیمایی "غیرقانونی" توسط قاسم روانبخش ، از حامیان احمدی نژاد و سردبیر نشریه پرتو ( وابسته به موسسه آیت الله مصباح) ، یک سایت نزدیک به دولت ، با انتشار مجوز راهپیمایی مربوطه ، آیت الله استادی را متهم به خلاف گویی کرد.