اوپک در تازه ترن گزارش خود مدعی شد :

ونزوئلا ذخایر نفتی خود را در سال ٢٠٠٨ به ١٧٢ ملیارد بشکه رساند و جای ایران را گرفت