در راستای موج محکومیت به شهادت رساندن بانوی محجبه مصری توسط یک نژاد پرست آلمانی، سکوت شیرین عبادی به عنوان یکی از مدعیان حقوق بشر بار دیگر نقاب از چهره حقیقی وی برداشت.